Wiedza o społeczeństwie, czyli czym jest synoptikon i panoptikon?

Sens znajomości społeczeństwa

Podręcznik “W centrum uwagi 1 dostępne m.in. w TaniaKsiazka.pl” wydawnictwa “Nowej Ery” jest przeznaczony dla uczniów, podejmujących przedmiot Wiedzy o społeczeństwie w zakresie podstawowym lub rozszerzonym. Szkolny WOS jest kontynuowany w szkołach ponadpodstawowych, a podstawa programowa tego przedmiotu jest rozszerzona o nowe zagadnienia.

Z podręcznika uczniowie dowiedzą się, jak społeczeństwo, w którym żyjemy, wpływa na nasze życie i sposób myślenia, warunkowany społecznie. Ważne jest poznanie sposobów działania różnych organizacji, partii politycznych i mediów, aby w dorosłym życiu umieć odpowiedzialnie podjąć życiowe decyzje. Dlatego istotne jest także poznanie roli prezydenta, premiera i parlamentu, ponieważ ich wybór zależy od naszego głosu. 

Zawartość podręcznika – zakres podstawowy

“W centrum uwagi 1” posiada dobrze zaprojektowaną szatę graficzną, ułatwiającą naukę. Zawarte są różne wskazówki, odniesienia, ważne fragmenty, przykłady, a także ćwiczenia oraz podsumowania. Podręcznik zawiera trzy główne rozdziały, podzielone na 7 lub 8 tematów:

– Człowiek i społeczeństwo – tematyka życia w grupach społecznych i pełnienia danych ról; socjalizacja; rodzina; podziały w społeczeństwie i stygmatyzacja; tolerancja i rozwiązywanie konfliktów; współczesne społeczeństwo;

– Aktywność obywatelska – tematy o organizacjach pozarządowych, kościołach i związkach wyznaniowych, partiach politycznych i powiązanych z nimi kampaniach wyborczych; również o mediach i ich roli jako “czwartej władzy”;

– Organy władzy publicznej w Polsce – o Konstytucji, Sejmie, Senacie, Prezydencie i Rządzie Rzeczypospolitej Polskiej, formach demokracji, a także sądownictwie i instytucjach, których zadaniem jest strzeżenie praworządności (tzn. Trybunałach) oraz o samorządach terytorialnych.

Zawartość podręcznika – zakres rozszerzony

Szerokie grono autorów zawarło w nim wszystkie powyższe rozdziały, ale dodatkowo podręcznik rozszerza tematykę o mniejszości narodowe, religijne i kulturalne w Polsce, a także politykę migracyjną w naszym kraju i Unii Europejskiej. 

 
Tagged , ,